VPK: 2010 m. I ketvirčio pensijų fondų veiklos apžvalga

Home / Statistika / VPK: 2010 m. I ketvirčio pensijų fondų veiklos apžvalga

2010 m. I ketvirtis buvo sėkmingas Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondams (PF). Nors 2010 m. sausį daugelis pasaulio akcijų indeksų fiksavo neigiamą grąžą, tačiau vasaris ir ypač kovas pasižymėjo sparčiu finansinių aktyvų (akcijų, aukšto pajamingumo obligacijų) kainų augimu, kadangi pasirodė pasaulio ekonomikos atsigavimą patvirtinančių rodiklių, o įmonės skelbė prognozes viršijančius veiklos rezultatus.

2010 m. I ketvirtį II pakopos PF vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis siekė + 4,62 proc. Nuo 2010 m. pradžios daugiausiai augo didesnę dalį į akcijas investuojančių fondų vertė: akcijų pensijų fondų vieneto vertė vidutiniškai padidėjo 8,87 proc., vidutinės akcijų dalies pensijų fondų – 5,47 proc., mažos akcijų dalies – 3,22 proc., o konservatyvaus investavimo pensijų fondų – 2,35 proc. 2010 m. per kiekvieną iš 3 mėnesių buvo užfiksuotas bendras visų fondų vieneto vertės augimas: 0,36 proc. sausį, 1,16 proc. vasarį ir 3,05 proc. kovą. Per 12 mėnesių (nuo 2009-03-31 iki 2010-03-31) PF vieneto vertė vidutiniškai išaugo 23,68 proc., o daugiausiai po 2008 m. nuosmukio atsistatė akcijų PF turto vertė, kuri padidėjo 42,15 proc.

Bendras II pakopos PF turtas per I 2010 metų ketvirtį išaugo 7 proc. (228,5 mln. Lt) ir ir siekė 3 491 mln. Lt. Iš „Sodros“ į PF šių metų kovo 15 d. už 2009 metų IV ketvirtį buvo pervesta 81,5 mln. Lt – beveik 3,1 proc. (2,6 mln. Lt) mažiau nei už 2009 m. III ketvirtį.

2010 m. I ketvirčio pabaigoje didžiąją turto dalį (47 proc., 2009 m. pabaigoje – 43 proc.) PF buvo investavę į Vyriausybių vertybinius popierius (VVP) ir jų vertė rinkoje siekė 1 647,5 mln. Lt, iš kurių 32 proc. (532,7 mln. Lt) sudarė Lietuvos VVP. Kita didelė PF turto dalis – 40 proc. arba 1 399 mln. Lt – buvo investuota į kolektyvinio investavimo subjektus (KIS), kuri palyginus su metų pradžia išliko beveik nepakitusi. Tiesioginių investicijų į akcijas dalis sudarė 1,6 proc. valdomo PF turto (2009 m. gruodžio pabaigoje – 1,1 proc.), o vertė rinkoje siekė 54,3 mln. Lt. Palyginus su 2009 m. pabaiga, investicijų pasiskirstymo struktūra į akcijų ir skolos vertybinių popierių (SVP) rinkas šiek tiek kito: nuo 58 proc. iki 62 proc. padidėjo SVP rinkoje (įmonių obligacijos, VVP ir skolos KIS) investuoto II pakopos PF turto dalis; nuo 27,5 proc. iki 28,8 proc. padidėjo akcijų rinkoje (akcijos ir akcijų KIS) investuoto turto dalis. Lėšų, laikomų indėliuose ir grynaisiais pinigais atsiskaitomojoje sąskaitoje, dalis sumažėjo nuo 13,2 proc. iki 7,6 proc.

Lietuvoje PF investuotas turtas, palyginus su metų pradžia, sumažėjo nuo 30 proc. ir iki ketvirtadalio (865,5 mln. Lt), iš jų 30 proc. (252 mln. Lt) sudarė indėliai bankuose ir grynieji pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje.

2010 m. kovo 31 d. 1 016,6 tūkst. dalyvių buvo pasirašę pensijų kaupimo sutartis su pensijų kaupimo bendrovėmis. Per 2010 m. I ketvirtį PF dalyvių skaičius išaugo 3,85 proc. Naujų dalyvių, atėjusių į pensijų kaupimo sistemą, skaičius siekė 20 336. Iš jų 60,85 proc. rinkosi vidutinės akcijų dalies PF, o 18,78 proc. naujų PF dalyvių – akcijų PF .

2010 m. I ketvirtį 11 633 dalyviai nusprendė pakeisti pensijų kaupimo bendrovę, ir tai yra beveik dvigubai daugiau negu 2009 m. I ketvirtį, kai bendrovę keitė 5 847 dalyviai. Pensijų fondus toje pačioje bendrovėje keitė 3 083 dalyviai

2010 m. kovo 31 d. Lietuvoje veikė 29 II pakopos pensijų fondai. Juos valdė 9 pensijų kaupimo bendrovės: 7 valdymo įmonės, kurių veiklą VPK, ir 2 gyvybės draudimo bendrovės, kurių veiklą prižiūri DPK. II pakopos pensijų fondų bendra investicinių portfelių vertė 2010 m. kovo 31 d. siekė 3 491 mln. Lt. II pakopos pensijų kaupime iš viso dalyvavo 1 016,6 tūkst. dalyvių.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) PF vieneto vertė per 2010 m. I ketvirtį vidutiniškai padidėjo 7 proc., ir visi PF veikė pelningai. Daugiausiai paaugo didesnę dalį turto į akcijų rinkas investuojančių PF vieneto vertė.

Daugiausiai dėl teigiamo vieneto vertės pokyčio III pakopos PF turtas per ketvirtį padidėjo 6,78 proc., arba 5,4 mln. Lt (nuo 79,5 mln. Lt) ir siekė 84,9 mln. Lt. Tai buvo jau ketvirtas ketvirtis iš eilės, kai turtas augo, o iki tol 5 ketvirčius iš eilės buvo fiksuojamas turto mažėjimas.

Toliau gerėjusios investuotojų nuotaikos ir geri pastarųjų metų fondų veiklos rezultatai vėl pagausino III pakopos PF dalyvių skaičių: jau antrą ketvirtį iš eilės užfiksuotas dalyvių skaičiaus padidėjimas. Dalyvių skaičius per I ketvirtį išaugo 911 dalyvių, arba 4,3 proc., ir siekė 22,1 tūkst.Tokio spartaus dalyvių skaičiaus augimo nebuvo nuo 2007 m. IV ketv.

2010 m. I ketvirčio pabaigoje 62 proc. III pakopos PF turto buvo investuota netiesiogiai, t.y. per KIS (investicinius fondus, investicines bendroves). KIS investicinių vienetų vertė siekė 52,73 mln. Lt. Kadangi 79 proc. investicijų į KIS teko į akcijas investuojantiems KIS, bendrame III pakopos PF investicijų pasiskirstyme pagal turto klases akcijų ir akcijų KIS vertė sudarė daugiau nei pusę viso investicijų portfelio vertės (53,9 proc.), nors tiesioginių investicijų į akcijas dalis siekė vos 4,9 proc. viso turto. VVP vertė sudarė beveik penktadalį (19,4 proc.) viso investicijų portfelio vertės, o įmonių skolos vertybinių popierių rinkos dalis sudarė 17 proc. Indėliais ir pinigais buvo laikoma apie 6,5 proc. PF turto; pinigų ir indėlių svoris portfelyje buvo vienas mažiausių per visą III pakopos PF veiklos istoriją.

2010 m. kovo 31 d. Lietuvoje veikė 9 III pakopos pensijų fondai, kuriuos valdė 5 valdymo įmonės. III pakopos PF turtas buvo 84,9 mln. Lt, o dalyvių skaičius siekė 22,1 tūkst.

  • Visą II pakopos PF apžvalgą galite rasti čia.
  • Visą Vertybinių popierių komisijos prižiūrimų valdymo įmonių valdomų III pakopos pensijų fondų apžvalgą galite čia.

    Šaltinis: LR vertybinių popierių komisija. www.vpk.lt

  • Susisiekti

    Turite klausimų ? Parašykite mums.