Konstitucinio teismo pranešimas žiniasklaidai

Home / Teismas prieš SODRĄ / Konstitucinio teismo pranešimas žiniasklaidai
 PRIIMTAS NAGRINĖTI NAUJAS PRAŠYMAS IŠTIRTI PENSIJŲ SISTEMOS
 REFORMOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO
  PAGAL ĮSIGALIOJIMO TVARKĄ ATITIKTĮ KONSTITUCIJAI IR PENSIJŲ
          SISTEMOS REFORMOS ĮSTATYMO
       4 STRAIPSNIO 1 DALIES KONSTITUCINGUMĄ

   Konstituciniame Teisme šiandien priimtas naujas  prašymas
ištirti Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo
ir  papildymo įstatymo pagal įsigaliojimo tvarką  atitiktį
Konstitucijai ir Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio
1 dalies ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, 2009 ir  2010
metais sumažintas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos
dalies,  kaupiamos dalyvio asmeninėje pensijų   sąskaitoje,
atidarytoje jo pasirinktoje pensijų kaupimo bendrovėje,  dydis,
konstitucingumą.
   Pasak pareiškėjo - Vilniaus apygardos  administracinio
teismo, Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi
be asmens, sudariusio pensijų kaupimo sutartį, valios ir sutikimo
sumažinus į pensijų fondus pervedamos įmokos dydį, buvo pažeistas
jo  teisėtas lūkestis dėl įmokų į pensijų fondus  dydžio
nemažinimo, todėl kyla abejonių dėl atitikties  konstituciniam
teisinės valstybės principui.
  Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1  dalyje
įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškė ne tik tai, kad asmenys,
kurie iki 2009 m. sausio 1 d. buvo sudarę pensijų  kaupimo
sutartis pensijų fonduose, ne savo valia ir be savo  sutikimo
neteko teisės 2009 ir 2010 metais pensijų fonduose kaupti  2,5
procento savo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos  valstybinio
socialinio draudimo įmokos, nors anksčiau tai daryti  pagal
įstatymą jie turėjo teisę ir buvo įgiję teisėtą lūkestį  tai
daryti, bet ir tai, kad buvo paneigta jų teisė gauti  senatvės
pensiją, konkrečiau - šios pensijos dydį, numatytą  anksčiau
galiojusiomis Pensijų sistemos reformos įstatymo nuostatomis. Dėl
to pareiškėjas abejoja Pensijų sistemos reformos įstatymo  4
straipsnio 1 dalies ta apimtimi, kuria pensijų įmokos dydis 2009
ir 2010 metais sumažintas iki 3 procentų dalyvių pajamų,  nuo
kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo  įmokos,
atitiktimi Konstitucijos 52 straipsnio nuostatai  (valstybė
laiduoja piliečių teisę gauti senatvės pensijas).
  Pasak Vilniaus apygardos administracinio teismo,  Pensijų
sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir  papildymo
įstatymas buvo priimtas 2009 m. sausio 15 d.,  oficialiame
leidinyje "Valstybės žinios" paskelbtas 2009 m. sausio 17 d., o
įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 1 d. Pareiškėjo manymu,  Pensijų
sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ta  apimtimi,
kuria 2009 m. sausio 15 d. Pensijų sistemos reformos įstatymo 4
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymu pensijų įmokos dydis
2009 ir 2010 metais sumažintas iki 3 procentų dalyvių pajamų, nuo
kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo  įmokos,
prieštaravo Konstitucijos 7 straipsnio
2 daliai (galioja tik paskelbti įstatymai), Konstitucijos  70
straipsnio 1 daliai (Seimo priimti įstatymai įsigalioja po  to,
kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos  Respublikos
Prezidentas,  jeigu pačiais įstatymais nenustatoma  vėlesnė
įsigaliojimo diena).
   Pareiškėjas - Vilniaus apygardos administracinis  teismas
nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos - Pensijų fondų
dalyvių asociacijos skundą atsakovei Valstybinio  socialinio
draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir  darbo
ministerijos dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
(toliau - VSDF) sprendimo dėl pensijų kaupimo įmokų apskaičiavimo
tarifo panaikinimo, įpareigojimo VSDF valdybą pervesti į  visų
pensijų dalyvių pensijų fondų sąskaitas trūkstamą pensijų įmokos
dalį, ne mažiau kaip 5,5 proc. pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo
kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
   Prašymo tekstą galima rasti interneto svetainėje www.lrkt.
lt, žr. Prašymai ir bylos / Nauji ir neišnagrinėti  prašymai
(http://www.lrkt.lt/Prasymai/26_2010.htm).
   Priėmus šį prašymą Konstituciniame Teisme nagrinėjimo laukia
77 prašymai, iš kurių septyni - dėl Pensijų sistemos  reformos
įstatymo konstitucingumo.
Šaltinis: http://www.lrkt.lt/Pranesimai/txt_2010/L20100505a.htm
Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.