APIE PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ ASOCIACIJĄ

Home / APIE PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ ASOCIACIJĄ

2009-05-29 buvo įregistruota Pensijų fondų dalyvių asociacija. Asociacija vienys privačiuose pensijų fonduose pensijas kaupiančius asmenis bei gins jų interesus.
(visas pranešimo spaudai tekstas).

Asociacijos tikslai:
1) ginti privačių pensijų fondų dalyvių teises, teisėtus lūkesčius, pažeidžiamus dėl valstybės politikos nuoseklumo ir tęstinumo nebuvimo;
2) siekti pensijų fondų valdytojų maksimalaus efektyvumo pensijų fondų dalyvių naudai;
3) suteikti galimybę pensijų fondų dalyviams suprasti, įvertinti bei padaryti tinkamą sprendimą pasirenkant arba keičiant privataus pensijų fondo valdytoją.

Kviečiame kiekvieną, kuris pritaria asociacijos tikslams ir siekiams, tapti asociacijos nariais. Čia galima susipažinti su asociacijos įstatais.

Pensijų fondų dalyvių asociacijos nariu galite tapti:
1) užpildę prašymą (prašymo tekstas);
2) užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą prašymą arba tik prašyme nurodytą informaciją galite atsiųsti el. paštu info@dokumentai.info,
3) naujus narius tvirtina asociacijos valdyba;
4) valdybai priėmus sprendimą, gausite el. paštu pranešimą apie narystės patvirtinimą asociacijoje.

Asociacijos steigėjai ir valdyba dirba neatlygintinai. Išlaidos, reikalingos mokant privalomus mokesčius bei atliekant kitus reikalingus mokėjimus, dengiamos iš stojamojo (nario) įnašo.

Nario mokesčio rinkimas šiuo metu sustabdytas.

Pensijų fondų dalyvių asociacijos pirmininkas M. Gedeikis

Kontaktai:

Asiciacijos pirmininkas –

Mindaugas Gedeikis: info@dokumentai.info, tel. 8 685 31925

Valdybos pirmininkas –

Jonas Dirginčius – tel. 8 611 29189

Valdybos nariai –

Asta Antanavičiutė: aantanaviciute@gmail.com

Kristina Garnyte: kristina.garnyte@gmail.com

Valdybos elektronis paštas – pfdavaldyba@googlegroups.com

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.