Seimas priėmė įstatymų pakeitimus dėl pensijų reformos

Home / Būsimų pensininkų švietimas / Seimas priėmė įstatymų pakeitimus dėl pensijų reformos

2012 m. lapkričio 14 d. pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas nusprendė tobulinti galiojančią pensijų kaupimo sistemą. Tai numatančias Pensijų sistemos reformos ir Pensijų kaupimo įstatymo pataisas (projektai Nr. XIP-3381(3), Nr. XIP-3374(3) parlamentas priėmė lapkričio 13 ir 14 d. nenumatytuose posėdžiuose.

Pensijų sistemos reformos įstatymo pataisas parėmė 55 Seimo nariai, prieš balsavo 1, susilaikė 14 parlamentarų (užsiregistravo 75 Seimo nariai), už Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus balsavo 58 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 14 parlamentarų.

Priimtais įstatymų pakeitimais naujai reglamentuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies, papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už asmenį mokamos pensijų įmokos kaupimo teisinis pagrindas ir pagrindiniai principai, taip pat keičiamos šių įmokų ir išmokų mokėjimo organizavimo sąlygos ir tvarka.

Teisės aktų pakeitimais nutarta atsisakyti apribojimo keisti pensijų kaupimo bendrovę asmenims, kuriems nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo praėjo mažiau negu 3 metai – šie asmenys pensijų kaupimo bendrovę galės keisti, jei jų vardu į pensijų fondą yra pervesta bent viena kaupiamoji įmoka. Pensijos kaupimo dalyvis turės teisę kartą per kalendorinius metus pereiti į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą padengdamas tik pensijų kaupimo bendrovės, iš kurios valdomo pensijų fondo pereinama, išlaidas, susijusias su asmens perėjimu į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą. Taip pat dalyvis turės teisę kartą per kalendorinius metus pereiti į kitą pensijų fondą toje pačioje pensijų kaupimo bendrovėje nedarant jokių atskaitymų.

Naujomis nuostatomis nuspręsta palaipsniui mažinti atskaitymus nuo įmokų ir turto. Atskaitymai iš pensijų turto per metus iki 2013 m. sausio 1 d. galės sudaryti ne daugiau kaip 1 proc., nuo 2013 m. sausio 1 d. – ne daugiau kaip 0,65 proc. konservatyvaus investavimo pensijų fonde ir ne daugiau kaip 1 proc. kitokiame pensijų fonde dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės. Atskaitymai nuo dalyvio vardu įmokėtų įmokų iki 2013 metų galės sudaryti ne daugiau kaip 10 proc., o 2013 metais nuspręsta sumažinti iki ne daugiau 2 proc. ir kasmet mažinti po 0,5 proc. punkto iki pasieks 0 proc.

Dalyvio perėjimo į kitos ar tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą išlaidas sudarys tik pensijų kaupimo bendrovės patiriamos pensijų sąskaitos uždarymo ir lėšų pervedimo išlaidos. Šios išlaidos negalės viršyti 0,05 proc. dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų.

Seimas taip pat nusprendė keisti pensijų įmokos dydžius į pensijų fondus: nuo šių metų pradžios yra nustatytas 1,5 proc., o 2013 m. bus didinama iki 2,5 proc. dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Nuo 2014 m. pensijų įmokos dydis bus 2 proc. dalyvio pajamų, taip pat į pensijų fondą bus pervedama papildoma 1 proc. dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, dydžio pensijų įmoka, mokama dalyvio lėšomis, ir papildoma 1 proc. Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio dydžio pensijų įmoka iš valstybės biudžeto lėšų. Nuo 2016 m. papildomos asmens lėšomis mokamos įmokos dydis bus 2 proc., papildomos iš valstybės biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis – 2 proc. Nuo 2020 m. pensijų įmokos dydis sieks 3,5 proc. dalyvio pajamų, papildomos asmens lėšomis mokamos įmokos dydis – 2 proc., papildomos iš valstybės biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis – 2 proc.

Taip pat nuo 2014 m. bus skiriamos papildomos įmokos – 2 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio – vienam iš tėvų, kurie augins vaiką iki trijų metų ir gaus motinystės (tėvystės) pašalpą arba bus draudžiami pensijai gauti valstybės lėšomis. Vienam iš tėvų, auginančiam daugiau negu vieną vaiką iki 3 metų, pensijų įmoka bus pervedama už kiekvieną vaiką.

Pagal priimtas nuostatas už asmenis, tapusius pensijų kaupimo dalyviais iki 2013 m. sausio 1 d., į jų pasirinktą pensijų fondą pervedama tik atitinkamiems kalendoriniams metams patvirtinta valstybinio socialinio draudimo įmokos dalis. Norėdami mokėti papildomą pensijų įmoką savo lėšomis šie asmenys galės nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d. raštu kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę ir pateikti sutikimą į pensijų fondą mokėti.

Pensijų kaupimo dalyviai taip pat nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d. galės vienašališkai sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, apie tai raštu informavę pensijų kaupimo bendrovę. Įmokų pervedimą sustabdęs asmuo liks pensijų kaupimo dalyviu, kol dalyvavimas pensijų kaupime pasibaigs Pensijų kaupimo įstatyme nustatytais pagrindais. Įmokų pervedimą asmuo galės atnaujinti ne anksčiau kaip kitų metų, einančių po dalyvavimo sustabdymo metų, sausio 1 dieną, apie tai raštu informuodamas pensijų kaupimo bendrovę.

Priimti teisės aktų pakeitimai įsigalios 2013 m. sausio 1 d.

Šį pranešimą per „BNS Spaudos centrą“ paskelbė Rimas Rudaitis, LR Seimas.BNS už pranešimų spaudai turinį neatsako

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.