Politikai pradeda įsiklausyti į PFDA siūlymus

Home / Asocijacijos veikla / Politikai pradeda įsiklausyti į PFDA siūlymus

Pagaliau politikai įsiklausė bent į vieną PFDA siūlymą apie pensijų reformos sistemą ir pradėjo svarstyti valstybinio antros pakopos pensijų fondo įkūrimo  idėją ( http://verslas.delfi.lt/business/politiku-galvose-valstybinis-pensiju-fondas.d?id=58835561). Tokio fondo sukūrimą  Pensijų Fondų Dalyvių Asociacija siūlė apsvarstyti dar prieš pusantrų metų, raštu pateikdama viso 14 pasiūlymų ( http://privatipensija.lt/verslo-zinios-pensiju-reforma-%E2%80%93-ar-tikrai-ginami-fondu-dalyviu-interesai.html ). Dėja tuomet net nesvarsčius šis pasiūlymas buvo atmestas, pateikiant miglotą paaiškinimą. Praėjo metai, ir panašu, kad politikai suprato pasiūlymo naudingumą.


Tačiau Pensijų Fondų Dalyvių Asociacija atkreipia dėmesį į tai , jog dabartinėje situacijoje taip pat ypač aktualūs kiti PFDA siūlymai:

8. Didinti konkurenciją tarp pensijų fondų valdytojų, leidžiant ES veikiančių pensijų fondų valdytojams teikti šias paslaugas Lietuvoje arba leidžiant Lietuvos gyventojams kaupti kitų ES šalių pensijų fonduose.

Pastaruoju metu Lietuvoje veikiantys 2 pakopos pensijų fondų aktyvai daugumoje atvejų yra nedideli, kas neleidžia jiems užtikrinti kokybišką valdymą nedideliais valdymo santykiniais kaštais. Pensijų fondai, veikiantys visoje Europos sąjungoje valdo nepalyginamai didesnius aktyvus, o įmokos ir turto valdymo mokesčiai ženkliai mažesni už Lietuvoje veikiančių fondų mokesčius. Be to, nemaža dalis Lietuvoje pensijų kaupimą antroje pensijų pakopoje pradėjusių asmenų, krizės metu išvyko į užsienį dirbti. Pastarieji moka įmokas į tose šalyse veikiančiuose pensijų fonduose. Susiklosčius situacijai, kai asmuo ketintų grįžti atgal į Lietuvą, jis nebegalėtų toliau mokėti įmokų į savo pasirinktą ES pensijų fondą ir būtų priverstas sudaryti naują sutartį (arba pratęsti seną) su pasirinktu Lietuvoje registruotu 2 pakopos pensijų fondo valdytoju. Iš kitos pusės, ES įstatymai ir kontrolės institucijos užtikrina tikrai ne blogesnę fondų valdytojų kontrolę Norvegijoje, Jungtinėje karalystėje, ar pvz Vokietijoje, nei Lietuvoje.
Todėl manome, jog suteikiant galimybę kaupti antros pakopos pensijų fondą ne tik Lietuvoje , bet ir ES šalyse registruotuose pensijų fonduose, padidėtų sveika konkurencija tarp pensijų fondų valdytojų, sumažėtų turto valdymo ir įmokos mokesčiai, darbo vietos sugrąžinimas iš emigracijos atgal į Lietuvą nenutrauktų užsienyje pradėto pensijos kaupimo.
5. Išnagrinėti gerąją praktiką ir apsvarstyti pensijų fondų dalyvių interesų atstovavimo instituto (pensijų fondo tarybos ar valdybos) galimą sukūrimą.

Pastaruoju metu įstatyme įtvirtintas interesų konfliktas, kuriame pensijų fondas – privati pelno siekianti institucija, gauna pelną tik iš pensijos kaupimo dalyvio lėšų, bei tuo pačiu atstovaujantis patį dalyvį. Pavyzdžiui, jei fondas elgiasi nesąžiningai, arba neprofesionaliai, pats dalyvis net neturi įstatyminių galių tikrinti savo fondą. Todėl manome, kad būtina sukurti instituciją – pensijų fondų tarybą, ar valdybą, kuri turėtų įstatyminę teisę ir pareigą nagrinėti fondų vienetų apskaičiavimo teisingumą, interesų konfliktų situacijas, konsultuoti dalyvius pasirenkant pensijų fondo įmonę ir t.t.

11. Sudaryti galimybę nedidelę socialinio draudimo mokesčio dalį nukreipti tiesiogiai konkrečiam pensijos gavėjui (pvz. tėvams, senelių namams ir pan.)

Galimybė tiesiogiai nukreipti tam tikrą socialinio draudimo mokesčio dalį atitiktų dabar galiojančio gyventojų pajamų mokesčio 2 % nukreipimo galimybę. Asociacijos nuomone, galimybė nukreipti konkrečiam pensijos gavėjui motyvuotų dirbančiuosius mažinti „vokelius“, didintų socialinį teisingumą, motyvuotų tėvus kalbinti vaikus pasilikti dirbti Lietuvoje,  o ne išvažiuoti į užsienį, didintų atsakomybės ir rūpinimosi tėvais supratimą.

Tikėsimės, kad ateis laikas, kai politikai įsigilins ir į kitus Pensijų Fondų Dalyvių Asociacijos siūlymus.

Pagarbiai,

PFDA valdybos narys Jonas Dirginčius

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.