Pensijų fondų dalyvių asociacija įsteigta

Home / Teismas prieš SODRĄ / Pensijų fondų dalyvių asociacija įsteigta

2009-05-29 buvo įregistruota Pensijų fondų dalyvių asociacija. Asociacija vienys privačiuose pensijų fonduose pensijas kaupiančius asmenis bei gins jų interesus.
(visas pranešimo spaudai tekstas).

Asociacijos tikslai:
1) ginti privačių pensijų fondų dalyvių teises, teisėtus lūkesčius, pažeidžiamus dėl valstybės politikos nuoseklumo ir tęstinumo nebuvimo;
2) siekti pensijų fondų valdytojų maksimalaus efektyvumo pensijų fondų dalyvių naudai;
3) suteikti galimybę pensijų fondų dalyviams suprasti, įvertinti bei padaryti tinkamą sprendimą pasirenkant arba keičiant privataus pensijų fondo valdytoją.

Kviečiame kiekvieną, kuris pritaria asociacijos tikslams ir siekiams, tapti asociacijos nariais. Čia galima susipažinti su asociacijos įstatais.

Pensijų fondų dalyvių asociacijos nariu galite tapti:
1) užpildę prašymą (prašymo tekstas);
2) užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą prašymą arba tik prašyme nurodytą informaciją galite atsiųsti el. paštu info@dokumentai.info,
3) taip pat reikia sumokėti stojamąjį 15 Lt nario įnašą į sąskaitą Nr. LT60 7044 0600 0700 2903 (SEB bankas) (gavėjas: Pensijų fondų dalyvių asociacija, kodas 302345375);
4) naujus narius tvirtina asociacijos valdyba;
5) valdybai priėmus sprendimą, gausite el. paštu pranešimą apie narystės patvirtinimą asociacijoje.

Asociacijos steigėjai ir valdyba dirba neatlygintinai. Išlaidos, reikalingos mokant privalomus mokesčius bei atliekant kitus reikalingus mokėjimus, dengiamos iš stojamojo (nario) įnašo.

Pagal įstatus ir asociacijos narių sprendimą nariai moka 15 Lt stojamąjį įnašą, taip pat iki kiekvienų metų vasario 1 d. – 15 Lt nario mokestį už einamuosius metus. Nario mokestis tais kalendoriniais metais, kai naujasis asociacijos narys sumoka stojamąjį įnašą, nemokamas.

Pensijų fondų dalyvių asociacijos pirmininkas M. Gedeikis

Kontaktai:
Valdybos nariai:
Jonas Dirginčius
Mindaugas Gedeikis: info@dokumentai.info, tel. 8 685 31925

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.