Galimi pensijų fondų dalyvių teisių gynimo scenarijai

Home / Teismas prieš SODRĄ / Galimi pensijų fondų dalyvių teisių gynimo scenarijai

Čia pateikiamas galimas pensijų fondų dalyvių teisių gynimo preliminarus
I. scenarijus:
(1) už 2009 m. I ketvirtį įmokos į pensijų fondus turi būti pervestos iki 2009-06-14 (įmokos pervedamos per 60 kalendorinių dienų nuo tos dienos, iki kurios draudėjai privalo pateikti VSDF įstaigoms informaciją apie kiekvienam apdraustajam apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas);
(2) nurodytu laiku gavus sumažintas įmokas, duodamas skundas Sodrai, kad būtų pervedamos nesumažintos įmokos (išankstinis ginčo nagrinėjimo ne teisme privalomas);
(3) skundas Sodroje turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos (terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų, jeigu skundui nagrinėti reikia papildomo tyrimo);
(4) Sodrai atmetus skundą (garantuotai atmes), kreipiamasi į teismą su skundu dėl Sodros sprendimo ir prašoma kreiptis į Konstitucinį Teismą;

(5) Nepavykus Lietuvos teismuose, kreipiamasi į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

II. Kitas galimas kelias, kuriuo jau einama:
(1) 2009-04-22 Teismui buvo įteiktas p. Marijaus skundas dėl veiksmų, sukeliančių teisėto intereso pažeidimo grėsmę, uždraudimo. Daugiau informacijos galima rasti p. Marijaus tinklaraštyje.

III. Nuostolių atlyginimo reikalavimas. Asmenys, kurie „išeis į pensiją“, dėl įmokų sumažinimo gaus mažesnes pensijas iš pensijų fondų. Skirtumas tarp pensijos, kuri būtų mokama, jei nebūtų sumažintos įmokos, ir mokamos pensijos sudarys pensijų fondo dalyvio nuostolius.

IV. Pateikite visi savo pasiūlymus, komentarus dėl pensijų fondų dalyvių galimų teisių gynimo būdų.

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.