LR Konstitucinio Teismo pranešimas žiniasklaidai

Home / Teismas prieš SODRĄ / LR Konstitucinio Teismo pranešimas žiniasklaidai
   2009 m. spalio 27 d.

  PRIIMTAS NAGRINĖTI NAUJAS PRAŠYMAS IŠTIRTI PENSIJŲ SISTEMOS
 REFORMOS ĮSTATYMO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO
 2009 M. RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ KONSTITUCINGUMĄ
BEI PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR
   PAPILDYMO ĮSTATYMO PAGAL ĮSIGALIOJIMO TVARKĄ ATITIKTĮ
             KONSTITUCIJAI

  Konstituciniame Teisme šiandien priimtas naujas  prašymas
ištirti Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo
ir papildymo įstatymo atitiktį Konstitucijai pagal įsigaliojimo
tvarką, Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies
ta apimtimi, kuria 2009 ir 2010 metais sumažintas  valstybinio
socialinio pensijų draudimo įmokos dalies, kaupiamos  dalyvio
asmeninėje pensijų sąskaitoje, atidarytoje jo  pasirinktoje
pensijų kaupimo bendrovėje, dydis, konstitucingumą ir Valstybinio
socialinio  draudimo  fondo biudžeto 2009  metų   rodiklių
patvirtinimo  įstatymo  3 straipsnio 11  dalies   atitiktį
Konstitucijai.
   Pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio  teismo
nuomone,  pagal nustatytą teisinį reguliavimą   gyventojai,
apsisprendę kaupti dalį valstybinio socialinio draudimo  įmokos
pensijų fonduose, valdomuose pensijų kaupimo bendrovių,  sudaro
sutartis dėl pensijų įmokos kaupimo asmens pensijų  sąskaitoje,
atidarytoje  pensijų kaupimo bendrovėje. Sudarydami  tokias
sutartis iki ginčijamų įstatymų įsigaliojimo tiek dalyviai, tiek
pensijų kaupimo bendrovės iš esmės turėjo pagrindą tikėtis, kad į
pensijų kaupimo bendrovės valdomo fondo asmens pensijos sąskaitą
bus pervedamos tokio dydžio įmokos, kokios buvo įtvirtintos tuo
metu galiojusio Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1
dalyje, galėjo planuoti savo nuosavybės teisės apimtį. Todėl tiek
dalyviai, tiek pensijų kaupimo bendrovės turėjo teisėtą lūkestį,
kad valstybės prisiimtas įsipareigojimas pervesti  įstatymų
nustatyto dydžio įmokas būtų vykdomas arba dėl  pasikeitusio
teisinio reguliavimo jiems būtų teisingai kompensuoti  susidarę
praradimai. Ginčijamais įstatymų pakeitimais valstybė iš  esmės
apribojo asmenų galimybę planuoti savo ir savo šeimų  pajamas,
vienašališkai nukrypo nuo prisiimtų įsipareigojimų, už  tai
nenumatydama adekvataus kompensavimo mechanizmo ir tokiu  būdu
nepagrįstai apribojo pensijų kaupimo sistemos dalyvių ir pensijų
kaupimo bendrovių nuosavybės teises. Pensijų įmokos, pervedamos
pensijų kaupimo bendrovei, dydis yra neatsiejamai susijęs  su
dalyvio nuosavybės teisės įgijimu ir realizavimu. Todėl, Vilniaus
apygardos administracinio teismo nuomone, šio dydžio sumažinimas
ginčijamais įstatymais ta apimtimi, kuria tas dydis sumažinamas
asmenims, tapusiems pensijų kaupimo sistemos dalyviais  iki
atitinkamo įstatymo įsigaliojimo, laikytinas neleistina valstybės
intervencija į šių asmenų nuosavybę.
   Pareiškėjo manymu, ginčijamuose įstatymuose yra įtvirtintas
atgalinio veikimo principas,  t. y. juose nustatytos  normos
taikomos teisiniams santykiams, prasidėjusiems iki  atitinkamo
įstatymo  įsigaliojimo.  Įstatymų  leidėjas,   nustatydamas
retroaktyvų įstatymų galiojimą anksčiau sudarytų pensijų kaupimo
sutarčių subjektams, iš esmės suvaržė šių subjektų  nuosavybės
teisę  ir  pažeidė  jų teisėtus lūkesčius,  nukrypo   nuo
Konstitucijoje skelbiamų teisės normų ir principų.
   Pareiškėjas - Vilniaus apygardos administracinis  teismas
nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos skundą atsakovei
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie  Socialinės
apsaugos  ir darbo ministerijos dėl sprendimo   panaikinti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau -  VSDF)
sprendimą dėl pensijų kaupimo įmokų apskaičiavimo  tarifo,
įpareigoti VSDF valdybą pervesti į jos pensijų fondo  sąskaitą
trūkstamą pensijų įmokos dalį, kuri į šią  sąskaitą  nebuvo
pervesta už 2009 metų I ketvirtį, t. y. 190,56 Lt, ir įpareigoti
VSDF valdybą pervesti į jos pensijų fondo sąskaitą ne mažiau kaip
5,5 proc. pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos
valstybinio socialinio draudimo įmokos.
   Prašymo tekstą galima rasti interneto svetainėje www.lrkt.
lt, žr. Prašymai ir bylos / Nauji ir neišnagrinėti prašymai (žr.
http://www.lrkt.lt/Prasymai/49_2009.htm).
   Priėmus šiuos prašymus Konstituciniame Teisme  nagrinėjimo
laukia 61 prašymas.

   Atstovė spaudai

Originalus pranešimo tekstas - http://www.lrkt.lt/Pranesimai/txt_2009/L20091028a.htm

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.