Dėl pensijų kaupimo sistemos reformos

Home / Asocijacijos veikla / Dėl pensijų kaupimo sistemos reformos

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai                                                                                      2009-11-02

Konstitucijos pr. 23,

DĖL PENSIJŲ KAUPIMO SISTEMOS REFORMOS

Pateikiame Pensijų fondų dalyvių asociacijos (toliau – Asociacija) nuomonę dėl pensijų kaupimo sistemos reformos. Manome, kad gyvenimo ciklo fondų idėja yra pažangi ir naudinga pensijų fondų dalyviams apskritai, tačiau norėtume išsamesnės diskusijos dėl šio principo taikymo.

Naujas reguliavimas turi atitikti šiuos principus:

1) pensijų fondų dalyvis turi turėti teisę laisvai pasirinkti, kuriame gyvenimo ciklo fonde kaupti pensiją;

2) negali būti prievartinio pensijos kaupimo gyvenimo ciklo fonde jokiame pensijų fondų dalyvio gyvenimo ar darbinės veiklos etape;

3) naujiems, po įstatymo įsigaliojimo į darbo rinką ateisiantiems asmenims dalyvavimas II pakopos pensijų kaupime neturi būti privalomas;

4) pensijų kaupimo dalyvis turi teisę vieną kartą metuose neatlygintinai pakeisti pensijų kaupimo bendrovę;

5) turi likti vienas visiems aiškiai suprantamas mokestis, kurį pensijų fondų dalyviai moka pensijų kaupimo bendrovei; šio mokesčio įstatymų leidėjas neturėtų reguliuoti, tai turėtų būti palikta rinkai; priežiūros institucijos turėtų užtikrinti, kad rinka veiktų tinkamai, nebūtų draudžiamų susitarimų ir pan.

6) platinimo ir valdymo mokesčiai negali būti didinami; būtina įstatyme įtvirtinti mokesčių mažėjimo tvarką tais atvejais, kai per metus fondo vieneto vertės augimas yra mažesnis nei bankų terminuotų indėlių vidutinė metinė palūkanų norma;

7) turi būti panaikintas 3 metų apribojimas keisti pensijų kaupimo bendrovę.

8 ) įstatymų leidėjas turi suteikti teisę pensijų fondų dalyviams kaupti pensijas ne tik Lietuvos pensijų kaupimo bendrovėse, bet ir kituose ES narėse veikiančiose pensijų kaupimo bendrovėse; tokiu būdu būtų padidinta konkurencija, kuri leistų pensijų fondų dalyviams pasirinkti geriausiai, efektyviausiai ir pigiausiai dirbančias bendroves.

Asociacija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad įstatymų leidėjas privalo teisės aktuose įtvirtinti pensijų fondų dalyvių atstovavimo institutą. Šiuo metu pensijų kaupimo bendrovė veikia kaip verslininkas, valdantis fondų turtą ir gaunantis pajamas, ir kaip pensijų fondų dalyvių atstovas. Tokiu būdu vienas subjektas veikia priešingus interesus turinčių asmenų naudai. Tai iš esmės negali užtikrinti pensijų kaupimo bendrovių fiduciarinių pareigų tinkamą laikymąsi pensijų fondų dalyvių atžvilgiu. Tą patvirtina nesenas faktas, kad pensijų kaupimo bendrovės nesiėmė jokių teisinių priemonių, jog būtų apginti pensijų fondų dalyvių interesai tuomet, kaip buvo sumažintas įmokų dydis į pensijų fondus. Pensijų fondų dalyvių atstovavimo institutas padėtų užtikrinti stipresnes derybines pozicijas pensijų fondų dalyviams (in corpore) pasirenkant pensijų kaupimo bendrovę, ją keičiant, nustatant mokesčius, taikomus pensijų fondų dalyviams ir kt.

PIRMININKAS                                                                MINDAUGAS GEDEIKIS

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.