VPK: 2009-ieji II pakopos pensijų fondų investicinei veiklai buvo sėkmingiausi nuo jų veiklos pradžios

Home / Statistika / VPK: 2009-ieji II pakopos pensijų fondų investicinei veiklai buvo sėkmingiausi nuo jų veiklos pradžios

Lietuvos II pakopos pensijų fondų investicinei veiklai 2009 m. buvo patys sėkmingiausi nuo šių fondų veiklos pradžios 2004 m. Pagal vidutinį metinį fondų grynųjų aktyvų dydį apskaičiuotas vidutinis metinis fondų apskaitos vieneto vertės pokytis siekė +17,31 proc. Nuo 2009 m. kovo mėn. daugiausiai augo didesnę dalį į akcijas investuojančių fondų vertė, tad atitinkami buvo ir visų 2009 m. rezultatai: akcijų pensijų fondų vieneto vertė vidutiniškai padidėjo 27,56 proc., vidutinės akcijų dalies pensijų fondų – 21,6 proc., mažos akcijų dalies – 13,36 proc., o konservatyvaus investavimo pensijų fondų – 8,01 proc. Teigiamą investicijų grąžą pasiekė visi 28 rinkoje veikiantys II pakopos pensijų fondai.  Per 2009 m. 9 mėnesius buvo užfiksuotas bendras visų fondų vieneto vertės augimas, tik per 3 mėnesius – mažėjimas.

PF grupė

Vidutinis svertinis 2009 m. vnt. vertės pokytis (proc.)

Konservatyvūs PF (vyriausybių obligacijų)

8,01

Mažos akcijų dalies (iki 30 proc. į akcijas)

13,36

Vidutinės akcijų dalies (nuo 30 iki 70 proc. į akcijas)

21,60

Akcijų (nuo 70 iki 100 proc. į akcijas)

27,56

Iš viso

17,31

Didžiausią vieneto vertės pokytį užfiksavo UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomas „SEB Pensija 3“ akcijų pensijų fondas: 34,08 proc., nuo jo nedaug atsiliko kitas akcijų pensijų fondas – UAB „Finasta Asset Management“ valdomas „Racionalios rizikos“ fondas (34,06 proc.). Tarp vidutinės ir mažos akcijų dalies pensijų fondų didžiausią grąžą pasiekė UAB „Finasta Asset Management“ valdomi „Aktyvaus investavimo“ (27,34 proc.), „Augančio pajamingumo“ (23,96 proc.) pensijų fondai, o tarp konservatyvių pensijų fondų pirmas pagal grąžą buvo UAGDPB „AVIVA Lietuva“ „Europensija“ pensijų fondas (11,82 proc.). VPK primena, kad praeities rezultatai neužtikrina, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje.

Be to, dauguma pensijų fondų valdytojų sugebėjo pasiekti geresnę nei vidutinę rinkų, turto klasių, į  kurias pagal investavimo strategiją investuojamas pensijų fondų turtas, grąžą: 16 pensijų fondų 2009 m. pavyko aplenkti lyginamųjų indeksų reikšmių pokyčius (skaičiuojamų ir skelbiamų įvairių pinigų rinkos, obligacijų, akcijų rinkų grąžos). Geriausiai su lyginamuoju indeksu sekėsi rungtyniauti konservatyviems pensijų fondams, kurių grąžas padidino ir Lietuvos vyriausybės obligacijos bei kredito įstaigų siūlomos aukštos indėlių litais palūkanos.

Gerus pensijų fondų rezultatus lėmė po pasaulinės krizės atsigavusios finansų rinkos: nuo 2009 m. kovo 9 d. beveik visose pasaulio rinkose buvo stebimas spartus akcijų, aukšto pajamingumo obligacijų ir kitų rizikingų aktyvų kainų atsitiesimas. Nors 2009 m. netrūko ir blogų naujienų (pvz., augantis nedarbas, bankrotai ir pan.), tačiau šias naujienas nustelbė pozityvios žinios ir tendencijos: vyriausybių vykdomos ekonomikos gaivinimo ir skatinimo programos, kurios padėjo daugeliui valstybių išbristi iš ekonominės recesijos, pagyvėjo tarptautinė prekyba; buvo skelbiami geresni nei tikėtasi įmonių veiklos rezultatai; dėl centrinių bankų vykdytos likvidumo ir pigių pinigų politikos sumažėjo įtampa kreditų rinkose, o nemažai bankų vėl pradėjo veikti pelningai; gerėjo investuotojų, vartotojų lūkesčiai dėl ekonomikos ateities ir perspektyvų, o kartu su ekonomikos atsigavimu ir gerėjančiomis perspektyvomis kilo ir žaliavų sektorius.

Pastaruoju metu beveik pusę II pakopos pensijų fondų bendro investicijų portfelio vertės sudarė investicijos į vyriausybių obligacijas (į Lietuvos vyriausybės obligacijas investuota apie penktadalį viso turto), ketvirtadalį – tiesioginės ir netiesioginės investicijos į akcijas, beveik dešimtadalis – į indėlius ir laikoma pinigais. Iš viso Lietuvoje buvo investuota daugiau nei trečdalis viso II pakopos pensijų fondų turto.

2008 m. II pakopos pensijų fondų vieneto vertė vidutiniškai nukrito 19,71 proc. Vis tik per praėjusius metus didžioji dauguma (apie 90 proc.) 2008 m. patirto investicinio nuostolio buvo kompensuota (dėl teigiamo 2009 m. investicijų prieaugio).
2009 m. gruodžio mėnuo buvo taip pat sėkmingas pensijų fondams – jų vieneto vertė vidutiniškai ūgtelėjo 1,75 proc.

2009 m. gruodžio 31 d. II pakopos pensijų fondų turtas siekė 3,26 mlrd. Lt.

Naujausius pensijų fondų veiklos rezultatus rasite čia.

Šaltinis: LR Vertybinių Popierių Komisija.

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.