Pensijų fondo dalyvio teisės

Home / Būsimų pensininkų švietimas / Pensijų fondo dalyvio teisės

Daugelis II ir III pakopos pensijų fondų dalyvių nežino savo teisių. Todėl šiame įraše trumpai ir glaustai pateikiame tai, ką tūrėtų žinoti bet kuris būsimas pensininkas , kaupiantis, arba besiruošiantis kaupti privačiame pensijų fonde:

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo (II pakopos) dalyvio teisės:

  • šį pensijų fondą pasirinkusiam asmeniui svarbu žinoti, kad jis turi teisę pereiti į kitą pensijų fondą ir net pakeisti pensijų fondo valdytoją, jeigu šis blogai valdo pensijų fondą (ar dėl kitų priežasčių), tačiau tik po trejų metų nuo pirmosios sutarties pasirašymo;
  • šio pensijų fondo dalyvis turi teisę iš pensijų kaupimo bendrovės gauti informaciją apie lėšų investavimo strategiją, visas jam pervestas lėšas, atskaitytus mokesčius, turimų apskaitos vienetų skaičių;
  • šio pensijų fondo dalyvis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, įgyja teisę gauti pensijų išmokas, kurios priklauso nuo jo sukaupto pensijų turto dydžio;
  • jeigu šio pensijų fondo dalyvis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, ketina toliau dirbti, jis turi teisę nukelti pensijų išmokos mokėjimo pradžią;
  • šio pensijų fondo dalyvis turi teisę testamentu palikti jam priklausančią pensijų turto dalį.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo (III pakopos) dalyvio teisės:

Šių pensijų fondų dalyviai iš esmės turi tokias pačias teises, kaip ir II pakopos pensijų fondų dalyviai. Tačiau – skirtingai negu II pakopos pensijų fondų dalyviai – jie dar turi teisę:

  • vienašališkai nutraukti dalyvavimą papildomo savanoriško pensijų kaupimo fonde, jeigu pensijų fondo taisyklėse nenustatytas šios teisės apribojimas;
  • pereiti į kitą pensijų fondą ir net pakeisti pensijų fondo valdytoją. Šiuo atveju dalyvis turi teisę bent vieną kartą per kalendorinius metus pereiti į kitą tos pačios valdymo įmonės valdomą pensijų fondą nemokamai, o jei pereina į kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą, turi padengti tik valdymo įmonės, iš kurios pereina, išlaidas, susijusias su asmens perėjimu į kitą pensijų fondą.

Šaltinis: www.vpk.lt

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.