Antros pakopos pensijų fondų turtas per 2010 m. padidėjo 594 mln. litų

Home / Statistika / Antros pakopos pensijų fondų turtas per 2010 m. padidėjo 594 mln. litų

2010 m. Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondai (PF), palyginus su 2009 m., išlaikė nuosaikų augimą. Nuosaikesnį augimo tempą lėmė mažėjanti išsivysčiusių šalių ekonomikos skatinimo priemonių įtaka bei 2010 m. II ir IV ketvirčiais išaugusi įtampa dėl kai kurių euro zonos t.y. PIIGS (Portugalija, Ispanija, Italija, Airija, Graikija) valstybių įsiskolinimo problemų.


Pagal vidutinį metinį fondų grynųjų aktyvų dydį apskaičiuotas vidutinis metinis II pakopos PF apskaitos vieneto vertės pokytis siekė 8,8 proc. Vidutinės akcijų dalies ir akcijų pensijų fondai per 2010 metus augo proporcingai jų prisiimtam rizikos laipsniui, atitinkamai 10,54 proc. bei 18,95 proc. Mažos akcijų dalies pensijų fondų vertė per visus ataskaitinius metus daugiau kaip 6 proc. Konservatyvūs pensijų fondai, investuojantys tik obligacijų rinkoje, per 2010 m. vidutiniškai paaugo 3,08 proc. 2010 m. teigiamą investicijų grąžą pasiekė visi 28 rinkoje veikiantys II pakopos pensijų fondai.

2010 metais II pakopos PF turtas išaugo 18,2 proc. (593,6 mln. Lt) ir siekė 3 856 mln. Lt, o per 2010 m. IV ketvirtį, palyginus su III ketvirčio pabaiga, išaugo 4,7 proc. (173,5 mln. Lt). 2010 m. „Sodra“ PF pervedė 324,7 mln. Lt ir, palyginus su 2009 m., šie pervedimai sumažėjo beveik 48 proc.

Didžioji dalis (53,95 proc.) II pakopos PF turto 2010 m. pabaigoje buvo investuota į kolektyvinio investavimo subjektus (KIS). Per 2010 m. bendra II pakopos PF investicijų į KIS dalis žymiai išaugo – nuo 39,3 proc. metų pradžioje iki 54 proc. pabaigoje. Bendra investicijų į KIS vertė 2010 metų pabaigai buvo daugiau nei 2 mlrd. Lt.

Atitinkamai per 2010 metus pastebimai sumažėjo II pakopos PF portfelyje esančių investicijų į vyriausybių vertybinius popierius (VVP) dalis – nuo 43 proc. ataskaitinių metų pradžioje iki 35 proc. metų pabaigoje. Šios VVP dalies vertė 2010 m. gruodžio 31 d. siekė 1 346,5 mln. Lt, iš kurių 56 proc. sudarė Lietuvos VVP.

2010 m. pabaigoje 54 proc. viso II pakopos PF turto buvo investuota skolos vertybinių popierių rinką (įmonių obligacijos, VVP ir skolos KIS), apie 37 proc. – akcijų rinkoje (akcijų ir akcijų KIS). Lėšų, laikomų indėliuose ir grynaisiais pinigais atsiskaitomojoje sąskaitoje, dalis siekė 7 proc., o 2 proc. turto buvo investuota į kitas finansines priemones (mišrius KIS ir kt.).

2010 m. gruodžio 31 d. II pakopos pensijų kaupimo sistemoje dalyvavo 1.035,7 tūkst. asmenų, o tai yra 38 tūkst. daugiau negu prieš metus. Daugiau negu pusė dalyvių yra pasirinkę vidutinės akcijų dalies PF (55,44 proc.), 25,14 proc. PF dalyvių – mažos akcijų dalies, konservatyvaus investavimo PF – 11,4 proc. dalyvių bei akcijų PF kaupė – 8 proc. visų kaupiančiųjų.

Per 2010 metus PF toje pačioje bendrovėje pakeitė 6,9 tūkst. PF dalyvių. Aktyviausiai PF buvo keičiami 2010 m. I ketvirtį. Tuo tarpu pensijų kaupimo bendrovę per 2010 metus keitė 39,0 tūkst. PF dalyvių (3,8 proc. visų dalyvaujančių II pakopos pensijų kaupime). Didžiausia migracija tarp pensijų kaupimo bendrovių pasižymėjo 2010 m. I ir II ketvirčiai, minėtais laikotarpiais pensijų kaupimo bendroves pakeitė 24,2 tūkst. dalyvių.

2010 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje veikė kaupimo 29 II pakopos PF. Juos valdė 9 pensijų kaupimo bendrovės: 7 valdymo įmonės, kurių veiklą prižiūri VPK, ir 2 gyvybės draudimo bendrovės, kurių veiklą prižiūri DPK. II pakopos PF bendra investicinių portfelių vertė 2010 m. gruodžio 31 d. siekė 3 856 mln. Lt. II pakopos pensijų kaupime iš viso dalyvavo 1 035,7 tūkst. dalyvių.

Visą II pakopos PF apžvalgą galite rasti čia.

Šaltinis: www.vpk.lt

Susisiekti

Turite klausimų ? Parašykite mums.